Vallning

Avtal om VALLA, alla åker på samma valla!
Svenska Skidförbundet har nu efter önskan från distrikten lyckats teckna avtal med vallaleverantör för både ICA och Folksam cup. Det ger bl a en lägre totalkostnad, bättre logistik och ett miljömässigt hållbarare arrangemang. Kostnaden om 150 kr läggs på anmälningsavgiften som debiteras distrikten i vanlig ordning.
VIKTIGT: Ingen egen Valla eller vallaprodukt får förekomma i vallautrymmen eller på Arenan. Lämna vallor hemma!

Läs mer om vad som gäller här, PDF>>

Utrymmen för vallning

Alla distrikt erbjuds stationära vallningsutrymme i tält. Tilldelat utrymme är 1×3 meter per 6 åkare. Detta för att man ska få utrymme till ett vallabord per 6 åkare.

Vallning