Vallning

Alla distrikt erbjuds stadionnära vallningsutrymme i tält. Tilldelat utrymme är 1x3 meter per 6 åkare. Detta för att man ska få utrymme till ett vallabord per 6 åkare.

Skidförbundets Riktlinjer kring vallning för Barn & Ungdom ger många bra tips när det gäller vallning för barn och ungdomar. Det finns också ett särskilt stycke som handlar om vallning vid ICA Cup. Läs gärna Riktlinjer kring vallning för Barn & Ungdom.