PM

Version 2

PM från 2018 nytt kommer för 2019…

TÄVLINGSPLATS

Bollebergetsskidstadio Bollnäs

PARKERING 

Tävlande, lagledare och publik enligt anvisad parkering i anslutning till arenan. Arrangörens bussning sker med egen av och påstigningsplats.

TRANSPORT 

Buss från boende kommer gå med kontunerliga turer mellan Boende och Arena. Buss sker från Björkhamregatan parkeringsfickan väster om Badhuset ca 400 meter från Torsbergskolan. Det finns skidspår från Solrosen IP nära boendet (Torsbergskolan) och hela vägen till Bolleberget.

LOGI

Golvförläggning i Torsbergsskolan.

MAT

Frukost, lunch, middag och kvällsfika kommer serveras på Torsbergskolansskolmatsal.

Specialkost anges till personal vid serveringen

Kamratmåltid hålles på Travrestaurangen i Bollnäs

TÄVLINGSEXPEDITION

I anslutning till arenan enligt areana skiss. Nummerlappar och CHIP kommer delas ut under torsdagen vid boendet, för de distrikt som kommer på Fredag lämnas de ut på morgonen. Strykningar/ Återbud meddelas direkt till sekretariatet alternativt mailas i förväg till fredrik@terent.se

Öppettider tävlingsexpedition:

Torsdag 9/3 kl 18:00 – 20:00

Fredag 10/3 kl 08:00 – 17:00

Lördag 11/3 kl 08:00 – 17:00

Söndag 12/3 kl 07:00 – 15:00

För tävlingsprogram, hänvisas till hemsidan.

CHIP

Arrangören kontrollerar i samband med start att chip används. Chipet återlämnas på söndagen direkt efter växling eller målgång. Ej återlämnat chip debiteras tävlandes distrikt med 750 kr. Ej återlämnad nummerlapp debiteras tävlandes distrikt med 500 kr.

SKIDMÄRKNING

Det är endast tillåtet att tävla på ett par skidor under hela helgen. Det skidpar man tävlar på kommer märkas i samband med man kliver in i startfållan på arenan första tävlingsdagen. Skidorna kommer kontrolleras under hela helgen efter det.

BANOR

Information finns på hemsidan med utförligare information

ÖPPETTIDER SKIDSPÅR

Tävlingsspåren är öppna för träning/provåkning följande tider

Torsdag 9/3 0800 – 2200

Fredag 10/3 0800 – 1245

Fredag 10/3 1600 – 2200

Lördag 11/3 0800 – 0915

Lördag 11/3 1300 – 1350

Lördag 11/3 1600 – 2200

Söndag 12/3 0800 – 0845

All övrig tid hänvisas skidåkare till Test-/Uppvärmningsspåren

Var vänlig att respektera tävlingsspårens öppettider med hänsyn till pistmaskinsföraren och spårpersonalen.

UPPVÄRMNING

Testspår finns för test av glid/spår. Övrigt se öppettider skidspår ovan.

UNDER TÄVLING 

Åkning mot åkriktningen ej tillåten. Från 5 minuter före start till den tidpunkt då sista tävlande passerat är det ej tillåtet för funktionärer, ledare, icke tävlande och andra att röra sig på eller åka skidor i banan. Inom stadionområdet gäller motsvarande förhållanden 10 minuter.

LAGLEDARMÖTEN 

Se Program för information

PRISUTDELNING 

Fredagens prisutdelning sker vid invigningen och lördagens tävlingar vid kamratmiddagen. Söndagens tävlingar kl 13:30 vid skidstadion.

OMKLÄDNING 

I anslutning till arenan, se arena skiss. Finns även möjligheter vid boendet.

FÖRSÄLJNING 

Enklare servering i anslutning till arenan.

VÄTSKA 

Varm saft och vatten vid målgång

SJUKVÅRD 

Varje tävlingsdag finns sjukvårdare i anslutning till skidstadion. Sjukhus finns inom 3 km från skidstadion. Olycksfallsberedskapen finns med skoter och pulka. Sjukvårdare finns under tävlingsdagarna i anslutning till start- och målområdet.

TÄVLINGSREGLER

Regler för ICA CUP finns här

STARTLISTOR/ DOKUMENT

Inga startlistor, PM, Spårkartor kommer finnas att köpa eller ta del av. Miljövänligt arrangemang så alla får ta med sig det man behöver.

Rehns BK hälsar alla aktiva, ledare, publik och media varmt välkomna till Bollnäs!